Walk for Life

Omslag website 01 min
Stichting ALS Nederland

Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er voor deze 1500 patiënten nog niet. Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid nihil zijn.

De noodzaak tot intensiever wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ALS moet alle prioriteit krijgen. Verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Pedro Ricksen: “Fernando was strijdbaar tot het einde, hij wilde deze ziekte zo graag verslaan, heel spijtig dat dit niet zo mocht zijn. We hadden het hem zo gegund om zijn dochter verder te zien opgroeien en van haar te genieten, maar ALS is een vreselijke ziekte waar helaas nog geen medicijn tegen is gevonden. Laten we de strijd echter niet opgeven en het mogelijk maken dat anderen in de toekomst dit wel kunnen!”

Stichting Football Memories

Football Memories van Fortuna heeft als doel om het sociaal leven van ouderen te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en ontmoetingen tussen ouderen te stimuleren, door middel van het ophalen van collectieve voetbalherinneringen. Wil Helwig van ‘Fortuna Verbindt’ is een van de initiatiefnemers van het Sittards project. "Fortuna wil graag iets betekenen voor ouderen in de regio. Alleen al in de Westelijke Mijnstreek zijn er 3000 mensen die kampen met dementie. De helft woont nog thuis, die worden verzorgd door mantelzorgers. De andere helft woont in verzorgingstehuizen en voor deze mensen willen wij graag iets betekenen.”

Fortuna, met Willy Dullens voorop, organiseert ontmoetingen tussen ouderen in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen over het rijke voetbalverleden van Fortuna. Voor Dullens zijn het heerlijke middagen, die even afleiden van de geheugenproblemen waar hij zelf soms mee kampt.

Marjolein de Vugt, hoogleraar dementie, wijst op het belang voor ouderen om actief te blijven. “Dat is belangrijk om dementie te voorkomen, maar voor mensen met Alzheimer kan het er ook voor zorgen dat de ziekte zich minder snel ontwikkelt en het geeft een prettig en zinvol gevoel, want ook dat is belangrijk voor je welzijn bij dementie". Voor veel deelnemers zijn sociale interacties als deze echter niet meer zo vanzelfsprekend.

Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen

Ook binnen onze mooie stad heerst armoede, waarbij (te) veel mensen niet meer de mogelijkheid hebben om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen ondersteunt deze gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen die, om wat voor reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank kunnen in de regio Sittard, Geleen, Born tijdens de wachtlijst terecht bij de Éngele van Zitterd-Gelaen voor wekelijkse ondersteuning.

Daarnaast probeert de stichting gezinnen te helpen met zogenaamde “Éngele pakketten” waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een dagelijkse broodmaaltijd en warme maaltijd. Naast levensmiddelen zorgen de Éngele voor kleding en/of huisraad.

De stichting doet dit alles met een klein netwerk van vrijwilligers die, elk met hun ervaring en expertise, zijn of haar aandeel levert. De Éngele zijn continu op zoek naar sponsoring of hulp en het Walk for Life 2023 programma van Fortuna wil hier met veel plezier een bijdrage aan leveren.

Yanick van Osch, doelman van Fortuna: “Door de stijging van vele vaste lasten, zoals energie- en consumptiekosten, krijgen steeds meer gezinnen in Nederland de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt, zo ook in Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Het is mooi om te zien dat een lokaal initiatief als de Éngele deze gezinnen probeert te ondersteunen op verscheidene manieren. Ze helpen gezinnen niet alleen in kleding of levensmiddelen, maar ook in begeleiding naar diverse hulpinstanties. En dat alleen met vrijwilligers, uitzonderlijk in de huidige tijd.”

Stichting Opkikker

In Nederland zijn er ruim 250.000 gezinnen met een langdurig ziek kind. Hier komen elk jaar 10.000 gezinnen extra bij. Het is de missie van ‘Opkikker’ om ze te helpen, het liefst allemaal. Dat doen ze al 26 jaar lang met hart en ziel!

De samenwerking met meer dan 90 ziekenhuizen speelt daarin een essentiële rol. Artsen en pedagogisch medewerkers in een ziekenhuis melden bij de stichting de gezinnen aan die in aanmerking komen voor een Opkikkerdag. Patiëntjes, maar ook hun ouders, broers en zussen worden op zo’n dag meegenomen naar een wereld waar ‘ziek-zijn’ even géén hoofdrol speelt. Een wereld waarin hun mooiste dromen met veel leuke activiteiten worden gerealiseerd.

De kosten van al het mooie werk wordt zonder overheidssubsidie of steun van grote loterijen gedaan. Met de hulp van vrijwilligers, donateurs en sponsors hebben al duizenden gezinnen met een ziek kind een positieve boost kunnen krijgen.

“Een kind hoort een onbezorgde jeugd te hebben, iets wat voor veel van ons vanzelfsprekend is,” geeft Tijjani Noslin, speler van Fortuna, aan. “Echter, dat is het niet voor iedereen. Voor die gezinnen waarbij het niet vanzelfsprekend is, en de zieke kinderen in het bijzonder, is het belangrijk om af en toe even uit de sleur te komen. Een van de stichtingen die zich hier voor inzet is Stichting Opkikker. Dankzij donaties kunnen zij deze gezinnen een lichtpuntje geven in zware en onzekere tijden. Een prachtig initiatief.”

Sponsoren