Info

Omslag website Pers2

Voor Fortuna is een prettige en professionele relatie met vertegenwoordigers van de pers van groot belang.

De afdeling Communicatie & Media is binnen de club verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie en dient als eerste aanspreekpunt voor alle mediapartijen. De afdeling draagt onder meer zorg voor het verwerken van accreditatie-aanvragen en interviewverzoeken. 

Accreditaties

Voor het bezoeken van een wedstrijd is een (pers)accreditatie noodzakelijk. Deze kan per wedstrijd worden aangevraagd bij de afdeling Communicatie & Media. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een NSP- of AIPS-kaart. Dit is een vereiste, doch geen garantie. Fortuna hanteert voor het toekennen van een accreditatie de richtlijnen van NSP en AIPS. Het indienen van een verzoek kan tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van het duel, aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Voor houders van een NSP-kaart dient de aanvraag te verlopen via de website van de NSP.

Indien je de wedstrijd als freelancer wenst te bezoeken, ontvangen we de aanvraag graag per mail met vermelding van de naam van de opdrachtgever (incl. contactpersoon) en telefoonnummer. Deze aanvragen worden per geval op hun merites beoordeeld en waar Fortuna dit nodig acht bij uitzondering toegekend. Fortuna behoudt zich bij aanvragen zonder NSP-kaart nadrukkelijk het recht om een een accreditatie-aanvraag af te wijzen.

Contact:
communicatie@fortunasittard.nl

Interviewverzoeken

Alle verzoeken voor medewerkers van de club (Fortuna, Fortuna Vrouwen en jeugdopleiding) dienen te worden voorgelegd bij de afdeling Communicatie & Media. Evenals bij het toekennen van accreditaties, gebruikt Fortuna de richtlijnen van NSP en AIPS voor het accorderen van een interviewverzoek. Een aanvraag kan per mail worden ingediend. Vanaf 48 uur voorafgaand aan een wedstrijd worden in de regel geen verplichtingen ingepland.

Fortuna behoudt zich het recht om, na inzage, feitelijke onjuistheden en citaten te wijzigen of publicatie van het artikel te weigeren.

Contact: communicatie@fortunasittard.nl

Fortuna Media

Ben je opzoek naar specifiek beeldmateriaal? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.