Club

Omslag MVO

Fortuna is méér dan voetbal. Als club staan we midden in de maatschappij en vinden wij het belangrijk om ook waarde te creëren buiten het veld.

De enorme aantrekkingskracht van sport, en betaald voetbal in het bijzonder, speelt daarbij een belangrijke rol. De kracht van de gael-gruine kleuren en de magie van het stadion, zowel binnen als buiten de stadionmuren, zijn onderdelen die we daarvoor gericht inzetten.

Dit doen we onder de naam Fortuna Verbindt, waarmee we invulling geven aan de maatschappelijke rol die past en hoort bij een club acterend in het Nederlandse betaalde voetbal. Met het maatschappelijke beleid wil Fortuna een (ver)bindende rol spelen in de samenleving.

Dit doen we aan de hand van vier pijlers, waaronder diverse projecten zijn gehangen die hier nauw mee verweven zijn. De activiteiten van Fortuna Verbindt richten zich op kwetsbare groepen, een gezonde- & actieve leefstijl, re-integratie & participatie en duurzaamheid.

Kwetsbare groepen

Fortuna Verbindt wil op verschillende manieren een impact realiseren voor kwetsbare groepen in de regio. Eén daarvan is persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zetten we met name in op het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Daarnaast zijn onze projecten voor kwetsbare groepen geënt op het aanpakken van de eenzaamheid en afschakeling van de realiteit.

Dit proberen wij te bereiken aan de hand van een aantal projecten en initiatieven:

Gezonde en actieve leefstijl

Een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan de vitaliteit van de mensen in onze regio. Met de projecten en initiatieven binnen deze pijler richten we ons grotendeels op kinderen. We stimuleren beweging, lichamelijke activiteiten en onze rolmodellen informeren over het belang van een gezonde leefstijl op scholen en in het verenigingsleven. Tot slot zetten we de ‘voetbal’ in als sociale kracht in de wijken met een lagere sociaal economische status.

Dit proberen wij te bereiken aan de hand van een aantal projecten en initiatieven:

Re-integratie en participatie

Binnen deze pijler willen we kansen creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hierin proberen we zoveel mogelijk niveaus op de participatieladder te bereiken waarbij we mensen vanuit een lastige situatie begeleiden naar nieuwe perspectieven. De kracht van ons logo zetten we in om deze perspectieven te bekrachtigen.

Dit proberen wij te bereiken aan de hand van een aantal projecten en initiatieven:

  • Team12 & PSW
  • KOM'MIT on Tour
  • Fortuna in de PI
Duurzaamheid

Als club zit het pionierschap in ons DNA. Als eerste betaald voetbalclub in Nederland hebben we een mooie trend gezet. We proberen dit innovatieve karakter door te vertalen in vele facetten. Zowel binnen- als buiten ons stadion. Zo proberen we vele trends en ontwikkelingen te adopteren en in te voeren. Denk hierbij aan WhatsApp communicatie, FAN Tokens, handpalmscanners, digitale programmaboekjes enzovoorts. Een ander nieuw initiatief sluit hier naadloos op aan en past bij het verduurzamen van ons als club. Met ingang van dit seizoen zijn we overgestapt op herbruikbare bekers om hiermee het plastic afval te verminderen. Daarmee loopt Fortuna vooruit op de nieuwe wetgeving vanuit de overheid. Deze schrijft voor dat plastic wegwerpbekers vanaf 1 januari 2024 in de ban worden gedaan bij evenementen, waaronder voetbalwedstrijden.

Daarnaast zetten wij ons om mensen in onze regio bewust te maken van duurzamer gedrag. Dit proberen wij te bereiken aan de hand van een aantal projecten en initiatieven:

  • Maas Cleanup
  • Slinger. Samen rijden.
2023 MVO

Fortuna Verbindt Partnership

Bedrijven, organisaties, instellingen, maar ook particulieren kunnen de Stichting Fortuna Verbindt ondersteunen middels het ‘Fortuna Verbindt Partnership’. Met uw steun zorgen we ervoor dat we onder andere de huidige projecten kunnen worden gecontinueerd en nieuwe initiatieven worden voorgesteld.

Voordelen van een partnership:

  • U vervult een maatschappelijke rol;
  • U verrijkt uw maatschappelijke imago;
  • U ontvangt waardering voor uw inzet, niet alleen van uw medewerkers.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via mvo@fortunasittard.nl.

Maatschappelijke partners